Kontakt

Název organizace:   Dětský domov a Školní jídelna  Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sídlo organizace:  Špálova 2712/2
                              400 11 Ústí nad Labem

Kontakty:               tel.: 472772108, 475621010

E-mail:                   detskydomov@volny.cz

Bankovní spojení ČNB Ústí nad Labem   číslo účtu 2136411/0710

Statutární  zástupce:    Mgr. Bc. Alena Novotná  - ředitelka

Statutární zástupce ředitelky a pracovník pro informace:   Květa  Milfaitová

Zřizovatel:   Ústecký kraj,  Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

IČO: 44555245

Kontaktujte nás